Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Διάλεξη Γεωτεχνικής και Σεισμικής Μηχανικής στις 14/4/2011
 Διάλεξη Γεωτεχνικής και Σεισμικής Μηχανικής

 "Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεμελίωσης-Κατασκευής: Ενσωμάτωση και Εφαρμογή στην Καθημερινή Πράξη του Μηχανικού"

 Πέμπτη 14 Απριλίου 2011, 13:00, Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 Ομιλητής: Δρ. Δημήτρης Πιτιλάκης, Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 Περίληψη
Η δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής παραδοσιακά βασίζεται στην απλουστευτική υπόθεση της γραμμικής συμπεριφοράς των υλικών, καθώς και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του προβλήματος. Στην πραγματικότητα, η συμπεριφορά του εδάφους υπό σεισμική φόρτιση είναι μη- γραμμική, ακόμα και για ελάχιστες διατμητικές παραμορφώσεις. Ένα αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης και ανάλυσης των συστημάτων εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τη βασική αρχή της ισοδύναμης γραμμικής θεώρησης, για τη μελέτη της επιρροής της μη-γραμμικότητας του εδάφους στην απόκριση του συνολικού συστήματος. Το αριθμητικό μοντέλο μπορεί προσεγγιστικά να λάβει υπόψη του τις πρωτογενείς και δευτερογενείς μη-γραμμικότητες που αναπτύσσονται στο έδαφος. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το αριθμητικό μοντέλο, η βαθμονόμηση του με εργαστηριακά πειράματα σε φυγοκεντριστή, καθώς και κάποια παραδείγματα εφαρμογής. Τέλος, έμφαση δίνεται στον υπολογισμό δυναμικών δεικτών εμπέδησης επιφανειακών θεμελιώσεων υπό σεισμική φόρτιση, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγιστικά μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους θεμελίωσης.

 Βιογραφικό Σημείωμα
 Ο Δρ. Δημήτρης Πιτιλάκης είναι Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Η ειδίκευση του εστιάζει στη Σεισμική Γεωτεχνική Μηχανική, με έμφαση στη Δυναμική Αλληλεπίδραση συστημάτων Εδάφους-Θεμελίωσης-Κατασκευής, καθώς και στη δυναμική των θεμελιώσεων. Μετά το πέρας των προπτυχιακών σπουδών του στο ΑΠΘ (2002), έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών (M.Sc.) από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkeley (2003) και Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από την Ecole Centrale Paris (2006). Από το 2008 βρίσκεται στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής και Σεισμικής Γεωτεχνικής Μηχανικής του ΑΠΘ, ενώ διδάσκει στο ΑΠΘ από το Φθινόπωρο του 2009. Είναι συγγραφέας σειράς άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, και μέλος ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν σε σειρά από διεθνή ερευνητικά προγράμματα.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr