Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Διεθνές Συνέδριο του EUCEET Association στην Πάτρα
Το Διεθνές Συνέδριο του EUCEET Association θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 24-25/11/2011.
Εδώ βρίσκεται το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο www.euceet.upatras.gr.

Στέφανος Δρίτσος
Καθηγητής

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr