Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Επιτυχής χρηματοδότηση έρευνας στο Τμήμα
Η υψηλή  στάθμη  ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος επιβεβαιώθηκε με την πρόσφατη ανακοίνωση χρηματοδότησης 4 ερευνητικών προτάσεων μελών του Τομέα Κατασκευών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην πρόσκληση "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" (ΕΒΔΜ34).
Από σύνολο 2649 ανταγωνιστικών προτάσεων που υποβλήθηκαν πανελληνίως χρηματοδοτήθηκαν οι 243, ήτοι ποσοστό επιτυχίας 9%. Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr