Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
1ος Διαγωνισμός “BlueGrowth - Patras”
Δείτε την πρόσκληση, το Δελτίο τύπου και την αφίσα του  1ου “BlueGrowth - Patras” που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στην Πάτρα. Η εκδήλωση αφορά την ανάπτυξη μέσω της θαλάσσιας οικονομίας και γίνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εβδομάδας επιχειρηματικότητας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr