Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Προσκεκλημένη Ομιλία στα Πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS

“Σεισμική Συμπεριφορά Αγκυρώσεων στο Σκυρόδεμα και Εφαρμογές
 στις Επισκευές και Ενισχύσεις των Κατασκευών”


 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ*
 
 
Πέμπτη 17/12/09
Ώρα 18.00
Αίθουσα ΠΜ3
 
 
* Ο Παναγιώτης Σπυρίδηςείναι διδάσκων και επιστημονικός συνεργάτης στο Institute of Structural Engineering, Department of Civil Engineering and Natural Hazards, στο BOKU University της Βιέννης. Το ερευνητικό του πεδίο περιλαμβάνει τη δομική συμπεριφορά και τις εφαρμογές των αγκυρώσεων στο σκυρόδεμα.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr