Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διοργάνωσε Σεμινάριο με θέμα:
"Στατιστικοί Έλεγχοι για την Επιλογή Μοντέλου και την Εγκυρότητα ενός Προβλεπτικού Αλγορίθμου",
το οποίο απευθύνετο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε κατεύθυνσης του Τμήματος, αλλά και φοιτητές άλλων Τμημάτων.
Το Σεμινάριο έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Ευθύμιος Ν. Μαστρογιάννης» ΑΕΝΜ του Κτηρίου Πολιτικών Μηχανικών την Τετάρτη, 26/04/2017, 13:00-14:00.
    Ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων ενδιαφερομένων ήταν 254 και το Σεμινάριο παρακολούθησαν 136 ενδιαφερόμενοι.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Καθηγητής
Αικατερίνη Παπανικολάου, Επίκ. Καθηγήτρια
Ανδρέας Λαγγούσης, Επίκ. Καθηγητής


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr