Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Επεξεργασμένες καταγραφές από τον σεισμό της Χιλής στις 27-2-2010
Επισυνάπτεται αρχείο με επεξεργασμένες καταγραφές από τον σεισμό της Χιλής στις 27 Φεβρουαρίου 2010, έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν ποτέ καταγραφεί. Αναμένονται ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από την επιτόπου
αναγνωριστική προσπάθεια της διεθνούς ομάδας GEER, η οποία ξεκίνησε χθές.
Γ. Μυλωνάκης
Αναπ. Καθηγητής

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr