Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Επιτυχής Ολοκλήρωση Δράσης Ανοικτής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

Σημαντική απήχηση είχε η δράση ανοικτής εκπαίδευσης του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών για την επικαιροποίηση των γνώσεων των Πολιτικών Μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα, 41 πολιτικοί μηχανικοί από την Πάτρα και άλλες περιοχές της Ελλάδος παρακολούθησαν ελεύθερα τη σειρά των διαλέξεων των Θεματικών Ενοτήτων: “Το Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Επεμβάσεις σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.” και “Τεχνολογίες, Τεχνικές και Σχεδιασμός Επεμβάσεων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.”. Οι διαλέξεις συνολικής διάρκειας 24 ωρών πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Σ. Η. Δρίτσο σε συνεργασία με το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.

http://kek.upatras.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84…/Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr