Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Ο Καθηγητής Μ. Φαρδής, Πρόεδρος της fib για τη διετία 2009-2010
Ο Καθηγητής Μ. Φαρδής είναι ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σκυροδέματος (fib - fédération internationale du béton) για τη διετία 2009-2010.

Η Διεθνής Ένωση Σκυροδέματος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1998 από τη συγχώνευση της Ευρωδιεθνούς Επιτροπής Σκυροδέματος (CEB - Comité Euro-International du Béton) και της Διεθνούς Ένωσης για την Προένταση (FIP - Fédération Internationale de la Précontrainte) και αποτελεί το σημαντικότερο Ευρωπαϊκό επιστημονικό οργανισμό για τη μελέτη και ανάπτυξη των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr