Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Κατάταξη Τμήματος στα πρώτα 101-150 παγκοσμίως του QS World University Ranking για το 2017
Το Τμήμα μας κατατάχθηκε για το 2017 στα 150 καλύτερα παγκοσμίως (θέσεις 101-150) για έβδομή συνεχόμενη χρονιά (το 2013 ήταν στις θέσεις 51-100) στη θεματική περιοχή της επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού (Civil and Structural Engineering) σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκυρης λίστας κατάταξης Πανεπιστημίων QS World University Ranking (www.topuniversities.com). Η συγκεκριμένη θεματική κατάταξη είναι η υψηλότερη όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών επίσης για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Στη βαθμολογία προσμετρώνται η ακαδημαϊκή φήμη του Τμήματος συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων του, το εργασιακό περιβάλλον, ο αριθμός των ετεροαναφορών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις των Καθηγητών και Λεκτόρων του Τμήματος και ο δείκτης ετεροαναφορών “h” αυτών.

Σχετικόςιστότοπος
http://www.topuniversities.com/universities/university-patras#subjectΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr