Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Διάλεξη Γεωτεχνικής και Σεισμικής Μηχανικής
Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 12:30 το μεσημέρι
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου Πολιτικών Μηχανικών θα δοθεί διάλεξη με
θέμα:

Pile failure in seismically liquefiable soils: Theory and Practice
Αστοχίες Πασσάλων σε Σεισμικώς Ρευστοποιήσιμα Εδάφη: Θεωρία και Πράξη

Ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και Bristol, Δρ. Subhamoy Battacharya. Περίληψη της ομιλίας δίνεται παρακάτω.

Damage to piles is still observed in seismic areas following most major earthquakes despite the fact that design guidelines exists in codes of practice. As a result, the behaviour of piles under seismic conditions is an active area of research. This talk aims to summarise the research work on the failure mechanism of piles in liquefiable soils. This involves unifying the bending, buckling and dynamic modes of pile failure. This research is based on the collaborative work with University of Oxford and Swansea University. The results of the research will be compared with some codes of practice.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την διάλεξη.

Εκ Μέρους του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής,
Γ. Μυλωνάκης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr