Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Γεφυρών (Ε.Ε.ΜΕ.Γ.)
Το 2007 ιδρύθηκε η πρώτη Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Γεφυρών (Ε.Ε.ΜΕ.Γ.). Στους συνδέσμους (links) του ιστότοπου του Τμήματος υπάρχει σύνδεσμος της Ε.Ε.ΜΕ.Γ. με στοιχεία που αναφέρονται στο σκοπό και στους στόχους της επιστημονικής εταιρείας, τις προϋποθέσεις, τους όρους και την αίτηση εγγραφής νέων μελών, καθώς επίσης και στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr