Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Βράβευση Καθηγητή Αθανασίου Τριανταφύλλου
Ο κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, βραβεύτηκε με το 2010 IIFC Medal. To IIFC (International Institute for FRP in Construction) Medal απονέμεται κάθε 2 χρόνια από το 2006 σε επιστήμονα με αναγνωρισμένο επιστημονικό ή και επαγγελματικό έργο στην περιοχή της εφαρμογής των Ινοπλισμένων Πολυμερών (FRP) σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Στα πλαίσια της βράβευσης ο κ. Τριανταφύλλου θα δώσει τιμητική διάλεξη κατά την έναρξη του 5th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2010) στο Πεκίνο (Σεπτέμβριος 2010).

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr