Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Απονομή βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών σε μέλη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει ότι τρία (3) βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2009 απονεμήθηκαν σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος ως ακολούθως:
  • To Βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2009, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμήθη στα μέλη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ.κ. Ευστάθιο Στείρο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πάνο Ψιμούλη, Διδάκτορα, και Δημήτριο Καράμπαλη, Καθηγητή, για την εργασία τους «Potential of Global Positioning System (GPS) to measure frequencies of oscillations of engineering structures». Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά της βραβευθείσας εργασίας είναι: P. Psimoulis, S. Pytharouli, D. Karambalis and S. Stiros. “Potential of Global Positioning System (GPS) to measure frequencies of oscillations of engineering structures”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 318, Issue 3, pp.606-623, 2008.
  • Με τα δύο (2) Βραβεία Δημητρίου Λαμπαδαρίου της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2009, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ το καθένα, για τους ικανότερους στο μάθημα της Γεωδαισίας, αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ακαδημαϊκού έτους 2007-2008, βραβεύτηκαν οι κ.κ. Παύλος Αστερίου και Λάμπρος Κούτας, διπλωματούχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών κατά την ετήσια Πανηγυρική της Συνεδρία, στις 29 Δεκεμβρίου 2009.
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr