Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Κατάταξη Τμήματος στα πρώτα 150 παγκοσμίως του QS World University Ranking για το 2014
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκυρης λίστας κατάταξης Πανεπιστημίων QS World University Ranking (www.topuniversities.com), στη θεματική περιοχή της επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού, το Τμήμα μας κατατάχθηκε για το 2014 στα 150 καλύτερα παγκοσμίως (θέση 101-150) . Η συγκεκριμένη θεματική κατάταξη είναι η υψηλότερη όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής για το 2014. Στη βαθμολογία προσμετρώνται η ακαδημαϊκή φήμη, το εργασιακό περιβάλλον, ο αριθμός των ετεροαναφορών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις των Καθηγητών και Λεκτόρων του Τμήματος και ο δείκτης ετεροαναφορών “h”.

Σχετικόςιστότοπος:
http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2014/engineering-civil-structural#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr