Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Εκδήλωση στο ΤΕΕ/ΤΔΕ: Η Σταθεροποίηση του Κεκλιμένου Πύργου της Πίζας. Παρουσίαση από τον καθ. Πανεπιστημίου Πίζας Diego Lo Presti.
Παρουσίαση  από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πίζας
Diego Carlo  Lo Presti

«Ο Κεκλιμένος  Πύργος της Πίζας: Το Ιστορικό του και  η  Συμπεριφορά του, πριν, μετά και κατά την Διάρκεια των Εργασιών Σταθεροποίησής του».

Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40, 26222 Πάτρα)  την Δευτέρα 29/02/2016 και ώρα 19:00.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr