Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Προσκεκλημένη ομιλία Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
Δείτε την ανακοίνωση της προσκεκλημένης ομιλίας του κ. Ιωάννη Μπριλάκη, Επικ. Καθηγητή του Georgia Institute of Technology, με τίτλο "Μοντέλα Αναγνώρισης Οπτικών Προτύπων Τεχνικών Έργων".

Αθανάσιος Χασιακός
Αναπλ. Καθηγητής


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr