Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Δοκιμή του μεγαλύτερου κτιρίου που έχει δοκιμασθεί σε Ελληνικό εργαστήριο
Στο Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος ολοκληρώθηκε η δοκιμή του μεγαλύτερου κτιρίου που έχει δοκιμασθεί σε Ελληνικό εργαστήριο: τριώροφο κτίριο, 2x1 ανοιγμάτων το οποίο προσομοιώνει μη-σεισμικά σχεδιασμένες κατασκευές (κτίρια της δεκαετίας ’50-’60). Το κτίριο αφού δοκιμάσθηκε στην αρχική του κατάσταση σε κυκλική φόρτιση σεισμικού τύπου, επισκευάσθηκε/ενισχύθηκε με μανδύες ανθρακονημάτων και δοκιμάσθηκε μέχρις αστοχίας (μετακίνηση κορυφής 0.2m). Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Κατασκευών, www.strulab.civil.upatras.gr
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr