Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ
Το 2ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) και της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) θα λάβει χώρα στις 11-13 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετέχουν, πέραν της ΕΥΕ και της ΕΕΔΥΠ, το Δίκτυο ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και τα Εργαστήρια Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Υδραυλικής Μηχανικής, καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο http://hydro2012.civil.upatras.gr/.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr