Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
2η Ανακοίνωση Διεθνούς Συνεδρίου Γεφυρών
Δείτε την 2η Ανακοίνωση/Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων του Διεθνούς Συνεδρίου Γεφυρών το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 13-15 Οκτωβρίου 2011.

Ν. Μπαζαίος
Αναπ. Καθηγητής

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr