Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
ERES2019: 12th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures
Δείτε εδώ την ανακοίνωση για υποβολή εργασιών στο εν λόγω συνέδριο
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr