Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικού ανά Ειδικότητα
Δείτε το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ Α' 187 / 5-11-2018) για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Μηχανικού για κάθε ειδικότητα.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr