Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Οδηγίες σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων του Πανεπιστημίου παρέχει στους φοιτητές του ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση αυτή καλύπτει την περιοχή εισόδου, το κυλικείο και το αμφιθέατρο Ε.Ν.Μαστρογιάννη.
Οδηγίες σύνδεσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr