Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαθήματα: «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο, Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι), Σχεδιάσεις ΙΙ, Ηλεκτρονικό Σχέδιο & Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Σχεδίου (CAD)» [05/03/2015]

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου στην αίθουσα ΑΠΜ4 και ώρα 18:00 – 19:00 μπορούν να προσέλθουν όσοι φοιτητές έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015 και επιθυμούν να δουν το γραπτό τους.


Πάτρα 04 /03 / 2015
    Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr