Τμήμα Ανακοινώσεις
Αναπλήρωση Μαθημάτων και Εξεταστική Ιουνίου 2018 [02/05/2018]

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος,

Σήμερα Τετάρτη 2 Μαΐου, το Τμήμα είναι ανοικτό και ισχύουν αυτά που σας ανέφερα στην προηγούμενη επικοινωνία.

Έχουν χαθεί 2 εβδομάδες μαθημάτων αλλά, εφόσον δεν υπάρξουν νέες απώλειες, την ερχομένη Τετάρτη 9 Μαΐου θα συγκληθεί Συνέλευση του Τμήματος ώστε να εγκριθεί από το Τμήμα και να ζητηθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου παράταση του εξαμήνου κατά μια εβδομάδα. Έτσι θα γίνουν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων και θα έχουμε μια κανονική σε διάρκεια εξεταστική περίοδο τριών (3) εβδομάδων. Στις 3 αυτές εβδομάδες θα εξετασθούν και τα μαθήματα μη-αντιστοίχου εξαμήνου για τους επί διπλώματι φοιτητές που χρωστούν 5 ή λιγότερα μαθήματα.

Εάν συνεχισθεί η κατάληψη και χαθεί άλλη μια εβδομάδα μαθημάτων, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια, θα χαθεί οριστικά η Εξεταστική Ιουνίου για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αθανάσιος Α. Δήμας, Καθηγητής
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr