Τμήμα Ανακοινώσεις
Διαδικασία επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας [16/05/2017]

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν την επανεξέτασή τους κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 για την βελτίωση βαθμολογίας σε έως 3 μαθήματα συνολικά του χειμερινού ή/και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος έτους σπουδών τους και μόνον, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Γραμματεία την σχετική αίτηση έως 7/7/2017. Υπενθυμίζεται ότι μετά την αναβαθμολόγηση θα ισχύσει ο καλύτερος από τους δυο βαθμούς.
  
  Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr