Τμήμα Ανακοινώσεις
Μαθήματα: «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι)» & «Σχεδιάσεις ΙΙ» [23/08/2016]

Την Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου θα γίνει η εξέταση των μαθημάτων «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι)» & «Σχεδιάσεις ΙΙ» στις 18:00 – 21:00 στο σχεδιαστήριο.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα σχεδιαστικά όργανα και χαρτιά σχεδίασης σέλλερ διαστάσεων 50x70cm.


Πάτρα 22 /08 / 2016
Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr