Τμήμα Ανακοινώσεις
Υποτροφία Ακαδημίας Αθηνών [19/09/2014]

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωσηΟ Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr