Τμήμα Ανακοινώσεις
Περί της αυτοδίκαιης απώλειας φοιτητικής ιδιότητας [07/03/2014]

Σαςεπισυνάπτω εδώ τα σχετικά εδάφια του νόμου για την αυτοδίκαιη απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, ώστε να διαπιστώσετε μόνοι σας σε ποια κατηγορία εμπίπτετε.
Επισημαίνω ότι δεν υπάρχει ακόμη Οργανισμός του Πανεπιστημίου, άρα προς το παρόν ισχύει ό,τι λέγει ο νόμος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr