Τμήμα Ανακοινώσεις
Αλλαγή αιθουσας σεμιναρίου - Σεμινάριο με τίτλο: Diagnostics of concrete [05/05/2017]

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριασεων του τμήματος (γραμματεία) την ίδια ώρα


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr