Τμήμα Ανακοινώσεις
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ [25/01/2013]
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr