Τμήμα Ανακοινώσεις
PhD vacancy on “Reaction Kinetic and Microstructure of Alkali Activated Blended System” [05/12/2018]

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr