Τμήμα Ανακοινώσεις
Εξετάσεις περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου [21/12/2013]

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4218/2013, στον οποίον περιλαμβάνεται και το άρθρο έκτο με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, με την παράγραφο 9 «Εξεταστικές περίοδοι Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014» του ανωτέρω άρθρου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουάριου και του Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. 
 
Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr