Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ [01/03/2018]

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό κείμενο


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr