Τμήμα Ανακοινώσεις
Προκήρυξη Προγράµµατος ERASMUS+ για σπουδές, για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 [24/02/2016]

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται, επίσης, να λάβουν γνώση όσων περιγράφονται στο http://www.civil.upatras.gr/el/Tmima/Erasmus/Erasmus%20plus/
Δείτε εδώ την προκήρυξη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr