Τμήμα Ανακοινώσεις
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 8ου & 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ [11/02/2014]

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών για το α.ε. 2013-2014 είναι η 24/2/2014.


Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr