Τμήμα Ανακοινώσεις
Εξέτασης Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας [10/06/2016]

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αντωνία Μιχαήλ θα παρουσιάσει στην αίθουσα του Τομέα Κατασκευών την διατριβή Μ.Δ.Ε.
της με τίτλο «Υπολογιστικά Εργαλεία για τη Διαστασιολόγηση Ενισχύσεων Φέρουσας Τοιχοποιίας με Σύνθετα Υλικά Ινοπλεγμάτων - Κονιάματος»
την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.
Η παρουσία σας είναι ευπρόσδεκτη.
 
Ο Επιβλέπων Καθηγητής
Αθ. Τριανταφύλλου


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr