Τμήμα Ανακοινώσεις
Εξετάσεις μαθημάτων μη-αντιστοίχου εξαμήνου Ιουνίου 2018 για τους επί διπλώματι φοιτητές [06/06/2018]

Όσοι επί διπλώματι φοιτητές οφείλουν συνολικά οκτώ (8) ή λιγότερα   μαθήματα και κάποια εξ' αυτών είναι μαθήματα μη-αντιστοίχου εξαμήνου   παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως Παρασκευή 8/6/2018 ώστε να μπορούν να εξετασθούν στα μαθήματα μη-αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου 2018.

    
    Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr