Τμήμα Ανακοινώσεις
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής πρωτοετών [08/01/2014]

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της Συγκλήτου και του Κοσμήτορα, η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών είναι η 10η Ιανουαρίου 2014.

Ο Πρόεδρος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr