Τμήμα Ανακοινώσεις
Αναπλήρωση μαθημάτων και εξεταστική Ιουνίου 2018 [06/06/2018]

Η Συνέλευση του Τμήματος στην σημερινή συνεδρίαση αποφάσισε :
1. Την αναπλήρωση μαθημάτων από 4 έως 22 Ιουνίου.
2. Την διενέργεια εξετάσεων από 25 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου για όσους επί διπλώματι φοιτητές οφείλουν συνολικά οχτώ (8) ή λιγότερα μαθήματα.

Ο Πρόεδρος του ΤμήματοςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr