Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΚΛΕΙΣΤΟ [12/06/2013]

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 το Υπολογιστικό Κέντρο θα είναι ΚΛΕΙΣΤΟ.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr