Τμήμα Ανακοινώσεις
Παρουσίαση - Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής κ. Μαριάνθης Ποδηματά [29/10/2015]

Την Τρίτη, 3η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00-15:00 στην Μεγάλη Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Πανεπιστημίου Πατρών η κ. Μαριάνθη Β. Ποδηματά θα υποστηρίξει την Διδακτορική της Διατριβή ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, με τίτλο "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης και λήψης αποφάσεων με πρακτικές παιγνίων".

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσέλθετε.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Επιβλέπων Καθηγητής

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται σε δύο σύγχρονα πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με α) τη διαμόρφωση κανόνων και πλαισίων για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων υπερ-εκμετάλλευσης των αμμοχαλίκων που προέρχονται από τις κοίτες ποταμών, χειμάρρων και λοιπών υδατορρευμάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής (άρση φαινομένων υπερεξόρυξης και λαθροαμμοχαλικοληψίας), με μελέτη περίπτωσης τον Αλφειό Ποταμό, και β) την πρόβλεψη και εξομάλυνση συγκρούσεων κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ χρηστών ενός υδρευτικού φράγματος, μέσω διαμόρφωσης κοινώς αποδεκτών λύσεων και κατάλληλων συνεργατικών σχημάτων και με απώτερο στόχο την υποστήριξη βιώσιμων εκβάσεων, με μελέτη περίπτωσης το Φράγμα Πείρου-Παραπείρου.

Συμπερασματικά η Θεωρεία Παιγνίων, που μελετά τις δράσεις των ατόμων/φορέων σε ανταγωνιστικά και συνεργατικά περιβάλλοντα, δύναται να αποτελέσει μια διαφορετική από τις συμβατικές μεθόδους μεθοδολογική προσέγγιση και "εργαλειοθήκη" για περιπτώσεις που αφορούν κυρίως σε θέματα λήψεως αποφάσεων και κυβερνητικής για τη διαχείριση περιβάλλοντος σε λεκάνες απορροής (water governance).

 

 

 Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr