Τμήμα Ανακοινώσεις
Προκήρυξη Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών [16/01/2019]

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
   
   Δείτε την Προκήρυξη με τις λεπτομέρειες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και τον Κανονισμό Σπουδών.
   
   Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2019.
   
   Από τη Γραμματεία
   


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr