Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ [11/02/2016]

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι φοιτητές του Τμήματος, που κατέθεσαν δικαιολογητικά μετεγγραφής και έχουν ειδοποιηθεί ότι έχει εγκριθεί η μετεγγραφή τους, να κάνουν προεγγραφή στην Πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου Πατρών,

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_web_adm_student?sap-language=EL#

και να

συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.

 

Η οριστικοποίηση της εγγραφής θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους στην Γραμματεία του Τμήματος.


Από την ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr