Τμήμα Ανακοινώσεις
Δήλωση συμμετοχής στην πρόοδο του μαθήματος «Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ» [05/01/2015]

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόοδο του μαθήματος Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://docs.google.com/forms/d/1ZnKThBpDeb5CrBx7xAK-ggHmU_aN_JDaWZOOEfavu0I/viewform

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι ενεργή μέχρι και το μεσημέρι (12:00) της 9/1.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 12/1 με 16/1.

Οι ομάδες και η ακριβής ώρα εξέτασης κάθε ομάδας θα οριστεί με νέα ανακοίνωση την Παρασκευή 9/11.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην πρόοδο θα έχουν μόνο οι φοιτητές που θα εγγραφούν ηλεκτρονικά εγκαίρως.
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr