Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ" [01/10/2019]

  

Ανακοίνωση

  

Στο μάθημα Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να εγγραφεί είναι 24.  Η επιλογή θα γίνει μεταξύ των φοιτητών/φοιτητριών που θα προσέλθουν στο πρώτο μάθημα της Παρασκευής 4/10 με βάση τους εξής κανόνες:  Προηγούνται οι φοιτητές της 3η Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης: «Υδραυλική Μηχανική-Τεχνολογία Περιβάλλοντος».  Εάν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της 3ης Κατεύθυνσης είναι περισσότεροι από 24, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους για τις 24 θέσεις.  Εάν είναι λιγότεροι, για τις υπόλοιπες θέσεις γίνεται κλήρωση μεταξύ τυχόν φοιτητών των άλλων κατευθύνσεων.  Εάν μετά το πρώτο μάθημα εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο δεύτερο μάθημα.

  

Ο Διδάσκων

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr