Τμήμα Ανακοινώσεις
Aνακοίνωση για την εξέταση στο Μάθημα Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ [16/05/2014]

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο Μάθημα Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://docs.google.com/forms/d/1JDiJfiWrNDoUYOtdHOhTIhmUhGtRFAP16G8r71ccwm4/viewform

Οι φοιτητές 2ου έτους και άνω θα έχουν την δυνατότητα και αυτήν την εξεταστική να εξεταστούν στην Fortran. Την επιθυμία τους αυτή θα πρέπει να την δηλώσουν κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή.

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι ενεργή μέχρι τις 20/6.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/6. Η ώρα εξέτασης θα οριστεί με νέα ανακοίνωση μετά την Παρασκευή 20/6.

Οι διδάσκοντες
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr