Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για τα μαθήματα : «Σχεδιάσεις (Σχεδιάσεις Ι)», «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο», «Ηλεκτρονικό Σχέδιο» & «Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Σχεδίου (CAD)» [23/09/2016]

«Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο», «Ηλεκτρονικό Σχέδιο» και «Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Σχεδίου (CAD)», επιθυμεί να δει το γραπτό του μπορεί να έρθει την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στο Σχεδιαστήριο, και ώρα 16:00 – 17:00.

Πάτρα 23 /09 / 2016
Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr