Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για το 2015-16  [16/06/2015]

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.upatras.gr/el/node/5292 η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρώπης το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Αφορά φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) και έχει διάρκεια 2-3 μηνών.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, κ. Πολυξένη Χριστιά

E-mail: llp.placements@upatras.gr

τηλ: 2610 969036


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr