Τμήμα Ανακοινώσεις
Οδηγίες σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο [14/03/2011]

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων του Πανεπιστημίου παρέχει στους φοιτητές του ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση αυτή καλύπτει την περιοχή εισόδου, το κυλικείο και το αμφιθέατρο Ε.Ν.Μαστρογιάννη.
Οδηγίες σύνδεσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr